Career

SPEC BAU POLSKA to firma o stabilnej pozycji na rynku usług budowlanych. Nieustannie wdrażamy nowe rozwiązania i zwiększamy zasięg naszej działalności. W związku z tym cyklicznie poszukujemy osób o odpowiednich kwalifikacjach, zdolnych do realizowania powierzonych im zadań.

SPEC BAU POLSKA is a company with a stable position in the construction industry sector. We are continuously implementing new solutions and extending the scope of our operation. That is why we regularly recruit candidates with appropriate qualifications capable of realisation of tusks entrusted to them.