Przez najbliższe kilkanaście miesięcy jako generalny wykonawca inwestycji będziemy intensywnie pracować i koordynować roboty przy budowie hali magazynowo – produkcyjnej oraz biurowca dla fabryki NIDEC. Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania terenu pod konstrukcję budynku.