Pod Krakowem w miejscowości Niepołomice zlokalizowana jest firma Nidec Motors & Actuators. Do 2020 roku planowane jest tutaj zwiększenie produkcji. W związku z tym aktualnie rozpoczynają się prace przy rozbudowie fabryki. Zadanie to zostało powierzone nam jako generalnemu wykonawcy. Projekty nowego budynku oraz infrastruktury otaczającej zostały zaplanowane tak, aby zminimalizować wpływ na środowisko naturalne.