Generalne wykonawstwo

Generalny Wykonawca Inwestycji Budowlanych

Nasza oferta to działania w ramach
Generalnego Wykonawstwa oraz Management Contracting

SPEC BAU POLSKA Sp z o.o. oferuje szeroki zakres usług w zakresie zarządzania procesami inwestycyjnymi (Management Contracting). Posiadamy dynamiczny i doświadczony w realizacji kontraktów zespół menedżerski wraz z kadrą inżynieryjno-techniczną. Potencjał sił własnych dzielimy na specjalizacje w poszczególnych dziedzinach budownictwa, a nasze główne działania skupiają się na robotach ziemnych, kanalizacyjnych, drogowych, żelbetowych, murowych oraz robotach wykończeniowych. Taki model zarządzania gwarantuje realizację każdej inwestycji oraz najwyższy i kompleksowy poziom obsługi Inwestora.

Jako Generalny Wykonawca Inwestycji Budowlanych wykonujemy wszelkie prace projektowe, budowlane oraz instalacyjne, co pozwala nam na pełną kontrolę realizacji inwestycji i płynne przejścia między kolejnymi etapami budowy.

Działania SPEC BAU POLSKA (Generalny Wykonawca Inwestycji) zawsze są ukierunkowane na efektywną współpracę z Inwestorem, dlatego projekty realizujemy wg sprawdzonego schematu:

  • Przed rozpoczęciem prac zawsze dokonujemy szczegółowej analizy projektu pod kątem optymalizacji, tak aby zminimalizować nakłady inwestycyjne przy zachowaniu wysokiej jakości.
  • W trakcie prac monitorujemy sytuacje na placu budowy i w razie konieczności aktualizujemy harmonogram celem osiągniecia terminów końcowych.
  • Będąc Generalnym Wykonawcą Inwestycji współpracujemy wyłącznie ze sprawdzonymi podwykonawcami i dostawcami.
  • Każda inwestycja jest gotowa do końcowego odbioru zgodnie z ustalonym wcześniej terminem i oczekiwaniami Inwestora.

Przykładowe inwestycje, które zrealizowaliśmy jako Generalny Wykonawca Inwestycji:

Generalny wykonawca inwestycji budowlanych - Eurobox Lubliniec
Generalny wykonawca inwestycji budowlanych - Excellent Niepolomice
Generalny wykonawca inwestycji budowlanych - biurowiec M5 Wroclaw
Generalny wykonawca inwestycji budowlanych - OLTRE Garden Space Oświęcim