Polityka jakości

Stawiamy sobie za cel stały rozwój, poprzez realizację Inwestycji Budowlanych dla naszych klientów. Stale rozszerzamy zakres naszych usług, aby dostarczać Inwestorom jak najwyższą jakość, a co za tym idzie realne korzyści.

Wymaganą jakość uzyskujemy poprzez:

  • indywidualne podejście do Klienta, poprzez zaangażowanie i zrozumienie priorytetów Inwestycji,
  • wdrożenie i utrzymywanie systemu zarządzania jakością pozwalającego na dobrą organizację pracy, dającą satysfakcję naszym klientom,
  • ciągłe doskonalenie zawodowe osób biorących udział w procesie inwestycyjnym.

Stawiamy sobie wysokie wymagania, podnosimy kwalifikacje, tworząc warunki zachęcające do poprawy zarządzania organizacją, jak i prowadzonych projektów.

Jakość służy osiągnięciu celu strategicznego jakim jest pozytywny wynik ekonomiczny oraz konkurencyjność na rynku.

Zarząd zobowiązuje się do:

  • spełnienia wymagań prawnych i innych w zakresie jakości i ochrony środowiska oraz ciągłego i świadomego doskonalenia systemu zarządzania jakością,
  • zapobieganiu zanieczyszczeniom, a także do minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne.