Pierwszy etap budowy fabryki w Siemianowicach Śląskich posiada już pełne zadaszenie oraz elewację. Pozwala to na przystąpienie do wykonania posadzki. Układamy zatem odpowiednio opracowaną mieszankę betonową tak, aby nawierzchnia wytrzymywała obciążenia z jakimi będzie się musiała mierzyć w trakcie użytkowania. Na drugiej części placu budowy montujemy elementy konstrukcji kolejnego budynku.