W Bystrzycy Kłodzkiej prowadzimy prace przy rozbudowie inwestycji dla Tamir Sp. z o.o.