Design & Build

Realizacja przedsięwzięcia budowlanego w systemie zaprojektuj i buduj (ang. design & build), w którym jednemu zleceniobiorcy powierza się zarówno wykonanie prac projektowych, jak i wykonanie robót budowlanych. System zaprojektuj i buduj jest bardzo wygodny dla inwestora, który zawiera umowę tylko z jedną firmą biorącą odpowiedzialność za projektowanie, organizację i wykonanie, przekazanie do eksploatacji, zakończenie i rozliczenie robót budowlanych. Jest to bardzo dobre rozwiązanie szczególnie dla inwestorów, którzy nie mają doświadczenia i wystarczającej wiedzy, by podjąć się realizacji planowanej inwestycji..

Przewaga takiego rozwiązania nad tradycyjnym podejściem do realizacji inwestycji to ograniczenie kosztów oraz skrócenie czasu zakończenia inwestycji, ponieważ etap projektowania jak i wykonawstwa się wzajemnie przenikają. Inwestor nie musi już pośredniczyć pomiędzy projektantem, a wykonawcami co zdecydowanie usprawnia płynność całego procesu i eliminuje ewentualne spory.