Październik 2019

Zakończyliśmy prace wyburzeniowo-rozbiórkowe i kontynuujemy przebudowę Zespołu Basenów w Wolbromiu. SPEC BAU Polska realizuje tę budowę jako generalny wykonawca inwestycji.

W Jaworze kontynuujemy prace przy budowie kolejnego centrum handlowo-usługowego Vendo Park. Termin realizacji całego przedsięwzięcia jest bardzo krótki, stąd SPEC BAU Polska jako generalny wykonawca inwestycji doskonale zaplanował zakres i podział prac. Aktualnie stawiane są już konstrukcje budynków wraz z zadaszeniem oraz realizowana jest wewnętrzna infrastruktura drogowa.

W Niepołomicach aktualnie prowadzone są prace ziemne przygotowujące teren pod platformę nowego segmentu fabryki.

Na placu budowy, gdzie trwa realizacja inwestycji dla firmy Ogniochron, rozpoczynamy prace konstrukcyjne.

Pod Krakowem w miejscowości Niepołomice zlokalizowana jest firma Nidec Motors & Actuators. Do 2020 roku planowane jest tutaj zwiększenie produkcji. W związku z tym aktualnie rozpoczynają się prace przy rozbudowie fabryki. Zadanie to zostało powierzone nam jako generalnemu wykonawcy. Projekty nowego budynku oraz infrastruktury otaczającej zostały zaplanowane tak, aby zminimalizować wpływ na środowisko naturalne.